MASKINPARKEN

Horisontella flerop.maskiner:

2 st Hüller-Hille NB-H 110. Verktygsmagasin med 134 platser vardera och Fastems palettsystem med 42 paletter.

1st Hüller-Hille NB-H 110 med 4 paletter. Verktygsmagasin med 134 platser.

1 st Hüller-Hille NB-H 150 med 8 st paletter. Verktygsmagasin med 149 platser.

1 st Hüller-Hille NB-H 150 med 2 st paletter. Verktygsmagasin med 105 platser.

1 st Hüller-Hille NB-H90 med 2 st paletter. Verktygsmagasin med 64 platser.


Vertikala flerop.maskiner:

1 st Quaser MV 204 II              Siemens 840 Arbetsområde: 1000 x 600 x 500 mm
  
1 st Deckel Maho DMC 35V    Heidenhain iTNC 530 Arbetsområde: 635 x 510 x 460 mm
  
1 st Hedelius C50                      Heidenhain iTNC 530 Arbetsområde: 1800 x 510 x 480 mm
  
1 st Matsuura MC1000            Heidenhain iTNC 530 Arbetsområde: 1016 x 508 x 580 mm


CNC- svarvar:

1 st SMT Swedturn 10


Övrigt:

Mätmaskin Giddings & Lewis Cordax RS-30   1000x 750x 625

Komplett CATIC fixtursystem

Konventionella maskiner för enstycks och mindre serier samt verktygstillverkning.

Lokaler:

1550 kvm i egen fastighet