FÖRETAGET

Företaget finns i Eksjö på Småländska höglandet med goda kommunikationer och transportmöjligheter.

Affärsidén är att erbjuda våra kunder tillverkningsresurser inom skärande bearbetning med speciell inriktning på komplicerade detaljer med höga krav.

Vi har korta kontaktvägar så att vi upplevs som del av våra kunders egna tillverkningssystem.

Målsättningen är att leverera felfria artiklar till avtalad tid som kan gå direkt in i kundens montering, etc.